v

Gawr Gura

Gawr Gura


Gawr Gura

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ がうる・ぐら (Gawr Gura) []
ชื่อเล่น - Gura
เพศ female
อายุ 9927 ปี
ส่วนสูง 141 ซม.
วันเกิด 20 มิถุนายน
เริ่มเดบิ้ว - Youtube : 13 กันยายน 2020
ออกแบบตัวละคร

- อิลลัส Amashiro Natsuki

- โมเดล Shin

อีโมจิ 🔱

Gawr Gura

ลักษณะ ( นิสัย )


ประวัติ


  • ภูมิหลัง

กิจกรรม


ข้อมูลเพิ่มเติม


แฟนคลับ


แหล่งอ้างอิง


[ 1 ] Virtual YouTuber Wiki [ Hololive ] [ Fandom ] ข้อมูลจาก https://virtualyoutuber.fandom.com/wiki/Hololive


[ 2 ] Hololive Wiki ข้อมูลจาก https://hololive.wiki